Skupnost Voditeljev

PREDSTAVITEV

Skupnost voditeljev (SKVO) je skupina odraslih skavtinj in skavtov. Vsak član, ki je dopolnil 19 let in se prostovoljno odločil, da bo mladim predajal življenjske vrednote z skavtsko metodo in vzgojo, lahko postane voditelj. SKVO sestavljajo stegovodja, voditelji vej, programski voditelji in duhovni asistent (DA). Stegovodja je glavni predstavnik celotnega stega. Voditelji vej vodijo člane v svoji veji in z njimi izvajajo aktivnosti primerne njihovi starosti. Ponavadi ima vsaka veja po dva ali več voditeljev. Programski voditelji skrbijo za tekoče načrtovanje in izvajanje stegovih dogodkov in projektov. Duhovni asistent skrbi za duhovno rast članov in voditeljev stega. V našem primeru je DA brezoviški župnik.

MOLITEV

Gospod,
kot skavtski voditelj nosim odgovornost za svojo skupino. 
Prosim te, pomagaj mi, da skavte in skavtinje spoznam, 
in čutim potrebo, da jim pomagam
Zavedam se, da je moja drža in moj zgled 
važnejši, kakor so vse moje sposobnosti.
Pomagaj mi, da bom dober, prijazen in velikodušen do vseh.
Daj, da bo v moji skupini vladal pravi duh.
Blagoslavljaj naše načrte in nas podpiraj,
da bomo vedno bolj napredovali.
Tako bo naša vzgoja dosegala vedno večje uspehe,
zdaj in v prihodnosti.
V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
Amen.