Izvidniki in Vodnice

PREDSTAVITEV

Četa je skavtska veja, ki jo sestavljajo izvidniki in vodnice, stari med 11 in 15 let. Celotna četa je razdeljena v manjše skupine, ki se imenujejo vodi. V vsakem vodu je  do 8 skavtov istega spola. Vsak član voda ima svojo funkcijo in naloge, ki jih tekom leta opravlja. Vod funkcionira pod budnim očesom vodnika, ki vod odgovorno usmerja skozi različne izzive. V vodu se spodbuja timsko delo, tako da je vsakemu članu voda zaupana lastna funkcija, ki jo izvršuje v dobrobit celotne skupine. Te funkcije so poleg vodnika še podvodnik, zastavonoša, kuhar, bolničar, gospodar, .... 

Vodnik ima navadno 14 ali 15 let in skrbi za ostale člane svojega voda. Udeležuje se vodniških sestankov, kjer mu voditelji posredujejo naloge in mu pomagajo pri pripravi programa srečanja voda. Vodovi sestanki potekajo enkrat tedensko in so grajeni na principu učenja z delom in zabave. 

Vsi člani čete se skupaj zberejo na srečanjih čete, ki potekajo po navadi enkrat mesečno. 

MOLITEV

Srečanje običajno začnejo z molitvijo IV: 

Gospod Jezus daj,
da bo moja vest prema kot visoka smreka, ki se dviga proti nebu; 
da bo moja velikodušnost kot studenec, ki vedno daje in se nikdar ne izčrpa; 
da bo moja duša kristalno čista, kot potoki, ki jih rode brezmadežni snegovi; 
da bo imela moja mladost po vseh gorskih stezah Tebe za prijatelja svoje neprestane poti navzgor; 
da bo križ ob poti kakor srečanje s prijateljem. 
In tako bodi vedno! Amen. 

LETOVANJA

Nekajkrat na leto se člani čete odpravijo na posebne večdnevne dogodke. Najpogostejši dogodki so zimovanje, jesenovanje in tabor. Jesenovanje organiziramo v času jesenskih počitnic, kjer sprejmemo nove člane, zimovanje pa poteka en vikend v enem izmed zimskih mesecev. Tabor je vrhunec skavtskega leta, ki poteka v juliju in običajno traja 10 dni. Takrat si izvidniki in vodnice v izven civilizacije postavijo šotore ter kuhinje, stranišče, umivalnico ter ogromen drog za zastavo (jambor) iz naravnih materialov. Med taborom si skavti kuhajo sami. Skavtski tabori krepijo samostojnost in čut za odgovornost pri mladostnikih. 

SIMBOLIKA 

Geslo izvidnikov in vodnic je: BODI PRIPRAVLJEN - VEDNO PRIPRAVLJEN! 

Barva veje IV je zelena in predstavlja naravo. Zavetnik vseh IV pa je sv. Jurij, ki goduje 23. aprila. 

V stegu Brezovica 1, se četa imenuje Barjanska četa in šteje 38 izvidnikov in vodnic. Razporejeni so v 6 vodov, to so Kune, Srne, Želve, Komarji, Risi in Buldogi.