Popotniki in Popotnice

PREDSTAVITEV

Klan oz. pravilneje popotniki in popotnice je skavtska veja, sestavljena iz PP starih med 16-21 let. Klan se dobiva tedensko na srečanjih, ki trajajo dve uri, na katerih se kdaj zakuri, nauči kakšno veščino, drugič poje, jedro srečanj pa predstavlja pogovor, ki klanovce razvija v boljše osebe. Tabori so opisani spodaj, velik del tega, da si klanovec, je pa tudi možnost, da pomagaš kuhati pri ostalih dveh vejah na njihovih jesenovanjih, zimovanjih in taborih.

MOLITEV

Srečanje običajno začnejo z molitvijo PP:

Gospod,uči me velikodušnosti,
da ti bom služil/a, kakor zaslužiš,
da bom dajal/a, ne da bi štel/a,
da se bom bojeval/a, ne da bi mislil/a na rane,
da bom delal/a, ne da bi iskal/a počitka,
da se bom žrtvoval/a, ne da bi pričakoval/a druge hvale,
kakor zavest, da vršim Tvojo voljo. Amen.

LETOVANJA 

Nekajkrat na leto se člani klana odpravijo na posebne večdnevne dogodke. Najpogostejši dogodkiso jesenovanje, zimovanje in tabor. Jesenovanje poteka običajno v času jesenskih počitnic, kjer sprejmemo nove člane v klan. Zimovanje je običajno umeščeno v prve tri mesece leta, traja pa en vikend. Tabor je vrhunec skavtskega leta in tudi klanovskega, ki poteka v juliju ali avgustu in običajno traja 7-8 dni.  Tabor je potovalni, kar pomeni, da se vsak dan premika kraj nastanitve in ni stacionaren. Lahko potujemo peš, kolesom, vlakom, lahko pa tudi z drugimi prevoznimi sredstvi. Na taboru se klanovci običajno bolj okrepijo kot skupina, saj tudi sami organizirajo pot in vse manjše dejavnosti, ki potekajo v času tabora. Aktivno sodelujejo tudi pri izbiri programa in tako postajajo bolj odgovorni in zanesljivi pri opravljanju svojih zadolžitev.

SIMBOLIKA

Geslo popotnikov in popotnic je: SREČNO POT – SREČNO POT!