2020-2025

2020-2021

Skavtsko leto smo začeli z načrtovanjem v Vranji Peči, od voditeljstva sta se poslovila Tobija Kunej in Janez Vampel. V skvo pa smo sprejeli dva nova voditelja, Manco Modic in Gašperja Dolenca, tako da nas je v SKVO-ju 13. Poleg njiju smo voditelji še Florijan Kocbek, Anamarija Božeglav, Tadej Kržič, Kristina Krnc, Klemen Kržič, Manja Kocbek, Aljaž Kunej, Monika Gorjan, Marko Rus, Anja Starkež in Aleks Čakš, stegovodja je Florijan Kocbek, pri tem mu pomaga Tadej Kržič.

Steg nas sestavlja 98 članov, 25 VV (plus voditelji Anamarija Božeglav, Aleks Čakš, Marko Rus in Anja Starkež), 23 IV (plus voditelji Gašper Dolenc, Manja Kocbek, Kristina Krnc, Tadej Kržič in Manca Modic), 19 PP (plus voditelji Monika Gorjan, Klemen Kržič in Aljaž Kunej). Imamo dva duhovna asistenta Jožefa Pojeta in Janeza Potiska ter nekaj podpornih članov.

Skavtsko leto smo začeli v živo na prvi skavtski dan. Žal pa je zaradi epidemije to bila do maja edina v živo izvedena aktivnost. Do takrat smo se povezovali preko zooma, VV so imeli mesečna zoom srečanja in mesečno pošiljanje Čila z izzivi, IV so imeli rednejša zoom srečanja, PP manj. Projekt SIBASTA smo preklicali za vedno. Tabore pa smo na srečo lahko izvedli v polnem zamahu, IV v Retečah, VV na sv. Treh kraljih, PP po dolini Soče. PP je izvedel obširno čistilno akcijo znotraj običin, ki jih pokrivamo. Akcija je dobila ime Poberi smet, reši svet! Poleti pa smo v Trnju pri Pivki imeli strateško načrtovanje, med katerim smo šli na skavtski pevski festival Skavtfest, kjer smo predstavili pesem Bober je dober Aljaža Kuneja.