Voditelji

Ime Vloge
Monika Gorjan stegovodja, delegat
Marko Rus voditelj PP, stegovodja, skrbnik spletne strani
Anja Starkež voditeljica VV, blagajnik
Manja Kocbek voditeljica IV, odnos z javnostjo
Matic Dolenc voditelj VV, delegat, odnos z javnostjo
Florijan Kocbek odnos z javnostjo
Jošt Jerina voditelj IV
Gregor Grabner voditelj IV
Katja Jerina voditeljica IV
Matjaž Kržič voditelj IV
Mojca Dolenc voditeljica VV
Polona Leben voditeljica VV
Gal Sojer voditelj VV
Jožef Poje duhovni asistent
Janez Potisek duhovni asistent