Noviciat popotnikov in popotnic

PREDSTAVITEV

Noviciat je prehodno obdobje med četo in klanom. Člani so stari med 16 in 17 let. V tej starostni veji imajo vse dejavnosti skupaj dekleta in fantje ter se ne delijo v manjše skupine.

MOLITEV

Srečanje običajno začnejo z molitvijo PP:

 

Gospod,uči me velikodušnosti,

 da ti bom služil/a, kakor zaslužiš,

da bom dajal/a, ne da bi štel/a,

da se bom bojeval/a, ne da bi mislil/a na rane,

da bom delal/a, ne da bi iskal/a počitka,

da se bom žrtvoval/a, ne da bi pričakoval/a druge hvale,

kakor zavest, da vršim Tvojo voljo. Amen.


LETOVANJA

Med letom imamo nekaj večdnevnih dogodkov kot so jesenovanje, zimovanje in poletni tabor. Jesenovanje običajno poteka med jesenskimi počitnicami, zimovanje pa v zimskih mesecih. Jesenovanje in zimovanje trajata največ tri dni, med tem ko poletni tabor običajno traja od 7 do 8 dni. Poletni tabori običajno potekajo v juliju ali avgustu. Od drugih starostnih skupin se razlikujemo po tem, da je naš tabor potovalen. To pomeni, da nimamo stalnega prenočišča, ampak z nahrbtnikom hodimo od kraja do kraja. Potujemo peš ali pa z drugimi javnimi prevoznimi sredstvi.

 

SIMBOLIKA

Geslo popotnikov in popotnic je: SREČNO POT – SREČNO POT!

V stegu Brezovica 1, noviciat vsako obdobje, obnovi svoje ime in trenutno šteje 13 popotnikov in popotnic.