Kontakti

Ime Položaj Telefonska številka
Florijan Kocbek Voditelj PP, stegovodja, delegat, novi člani 031 839 432
Janez Vampel
Voditelj IV, pomočnik stegovodje, tajnik
040 397 243
Anamarija Božeglav Voditeljica VV, blagajnik, delegat
040 284 624
Aljaž Kunej Voditelj PP, gospodar, kanuji 051 298 765
Tobija Kunej Projektni voditelj, koordinator projektov
031 793 232
Tadej Kržič Voditelj IV, spletna stran 041 919 576
Klemen Kržič Voditelj NoPP, skavtska soba 051 853 322
Kristina Krnc Projektna voditeljica, mediji 068 176 753
Manja Kocbek Voditeljica IV, ŽPS 070 134 225
Monika Gorjan Voditeljica NoPP, blagajnik, mediji 040 747 283
Marko Rus Voditelj VV, koordinator projektov -
Anja Starkež Voditeljica NoPP, mediji 040 221 571
Aleks Čakš Voditelj VV 051 326 363