Kontakti

Ime Položaj Telefonska številka
Florijan Kocbek stegovodja, delegat 031 839 432
Tadej Kržič stegovodja, voditelj IV 041 919 576
Anamarija Božeglav voditeljica VV, blagajnik, delegat
040 284 624
Aljaž Kunej voditelj PP, odnosi z javnostmi 051 298 765
Klemen Kržič voditelj PP, gospodar, kanuji 051 853 322
Kristina Krnc voditeljica IV, odnosi z javnostmi 068 176 753
Manja Kocbek voditeljica IV, poverjenica ŽPS 070 134 225
Marko Rus voditelj VV, arhivar in skrbnik spletne strani -
Monika Gorjan voditeljica PP, odnosi z javnostmi 040 747 283
Anja Starkež voditeljica VV, skrbnica skavtske sobe 040 221 571
Aleks Čakš voditelj VV, odnosi z javnostmi 051 326 363
Manca Modic voditeljica IV, skrbnica kovčkov za prvo pomoč 068 154 604
Gašper Dolenc voditelj IV, tajnik 070 527 057