2010-2015

2010-2011

V oktobru sta se poročila se Zagnani jelen (Janez) in Previdna srna (Irena).

22. maj 2011 - Obljube in srečanje družin v Lipalci.

2011-2012

Voditelji smo začeli skavtsko leto 2011/12 na skvo vikendu v Trbojah. To leto je voditeljstvu dala slovo Maruša Zorc. Skvo je sestavljalo 8 članov. Peter Mlinar in Špela Zalaznik sta bila stegovodji in ostali Nejc Lončar, Anže Božeglav, Urša Hozjan (od februarja Čepon), Simon Repar in Anja Japelj. Zaradi manjšega števila voditeljev smo se odločili, da v naše vrste povabimo tri popotnike in popotnice, ki so pomagali voditi v vejah VV in IV.

Steg je šel 85 članov in 10 podpornih članov.

Volčiče in volkuljice sta v tem letu vodila Akela Špela Zalaznik in Bagira Matej Sotošek. Pomagala sta dva PPja. Kača Kaja Karolina Božeglav in oče volk David Zupanc. Občasno je pomagal Nik Ogrin. Kardelo je štelo 17 članov. Jesenovanje so imeli v Štepanji vasi, v Ljubljani. Zimovanje so imeli na Sv. Joštu nad Kranjem. Spoznavali so življenje ustanovitelja skavtov Bi-Pija. Na tabor na temo Od paža do viteza so odšli v Osilnico.

Izvidnike in vodnice so v tem letu vodili  Simon Repar, Anže Božeglav in popotnica Katja Leben. Četa je štela 38 članov. Razporejeni so bili v istih 5 vodov kot prejšnja leta (risi, kune, srne, komarji, buldogi). Jesenovanje so imeli v Iški vasi, kjer je bilo 9 novicev sprejetih v četo. Zimovanje so imeli v Kočevskem Rogu, v skavtskem domu,  na temo eskimi.  Na tabor, na temo Veliki skavt, so odšli v Žabiče.

Vodniki in podvodniki Komarjev, Srn in Kun so se udeležili IV izziva.

Popotnike in popotnice sta v tem letu vodila Anja Japelj in Nejc Lončar. Klan je štel 13 članov. Jesenovanje so imeli na Samotorici, nad Horjulom. Zimovanje so imeli na Komni. Na potovalni tabor so odšli iz Gorenje vasi do Bohinja.

Imeli smo naslednje stegove dogodke in projekte.

13. oktobra smo izvedli sestanek za starše.

26. novembra smo izvedli prvi projekt Venčki. Spletli smo venčke in jih prodajali, v soboto pred prvo adventno nedeljo in na prvo adventno nedeljo. Točnega podatka o številu venčkov ni, lahko pa povemo, da so prekrivali malo manj kot polovico tal skavtske sobe. Denar, ki smo ga dobil s prodajo venčkov, se je razdelil med skavte, ki so izdelovali venčke, za nov stegov pulover.

11. decembra je bil v Ljubljani sprejem lučke miru, ki smo jo 18. decembra skavti razdelili ljudem po naših župnijah.

26. decembra smo skvojevci imeli tradicionalno SKVO božično-novoletno večerjo pri Petru M. doma.

Od 2.-4. marca smo se skvojevci udeležili duhovnih vaj za voditelje Ljubljanske regije, v Križevski vasi, ki je jih je vodil kapucin b. Marko Senica.

24. 3. smo kot steg sodelovali v občini Brezovica, pri projektu Očistimo svet. Akcije se je udeležilo okrog 60 članov.

13. maja so potekale skavtske obljube v Podlipi. Obljubilo je 19 članov (2 IV na poletnem taboru). Brezovške rutice so sedle za vrat 10 VV, 8 IV in enemu popotniku.

21. aprila se je na Brezovici odvijal turnir v taroku Taruk 2012. Zbralo se je 12 tekmovalcev. Nagrade je podarila Hotenjka.

26. maja pa smo imeli naš zadnji dogodek in sicer zaključek skavtskega leta s srečanjem družin.  Dogodek se je odvil v Horjulu.

Kot steg smo v tem letu tudi izpelji projekt Nov stegov pulover. Puloverje smo kupili v studiu Anan v Ljubljani. Zvezli pa so jih v firmi Mitres v Rovtah.

11. februarja sta se poročila voditelja Urša Hozjan (Simpatična kuna) in Peter Čepon (Vzdržljivi buldog).  Poročne slovesnosti v Horjulu smo se udeležili tudi skavti Ostrorogega jelena.

Oktobra, na Jakcu, so se naše ekipe odlično odrezale. Ekipa za Jakec na kvadrat je zasedela 1. mesto, IV ekipa prav tako odlično 1. Mesto, PP ekipa pa 7. mesto.

2012-2013

Voditelji smo začeli skavtsko leto 2012/13 na skvo vikendu v Ašičevem domu. To leto je voditeljstvu dal slovo Peter Mlinar. Skvo je sestavljalo 11 članov; Špela Zalaznik in Simon Repar sta bila stegovodji, ostali voditelji: Nejc Lončar, Anže Božeglav, Urša Čepon, Peter Čepon, Matej Sotošek, Anja Japelj, David Zupanc, Karolina Božeglav in Katja Leben. V naš steg in skvo je iz stega Loška dolina 1 prišel Grega Škulj. Dobili smo novega duhovnega asistenta Jožeta Gregoriča.

Steg je šel 79 članov in 4 podporne člane.

V tem letu smo ustanovili novo vejo Bobrovk in Bobrov, ki sta jo vodila Flo – Špela Zalaznik in Keo - Grega Škulj. Kolonijo je sestavljalo 5 članov. Zimovanje je potekalo v Ašičevem domu v Vnanjih Goricah, tabor pa v Slavini.

Volčiče in volkuljice so v tem letu vodili Akela Karolina Božeglav, kača Kaja Matej Sotošek in Bagira David Zupanc. Pomagala sta dva popotnika želva U Nik Ogrin in Mang Gašper Francelj. Kardelo je štelo 15 članov. Jesenovanje so imeli v Preserju. Zimovanje so imeli na Vrhu sv. treh kraljev. Živeli so v Božičkovi delavnici. Tabor je potekal v znamenju Tajne agencije in njeni agenti so se urili v Slavini pri Postojni.

Izvidnike in vodnice so v tem letu vodili  Simon Repar, Anže Božeglav in Katja Leben. Popotnika na služenju sta bila Janez Vampel in Alja Špicar. Četa je štela 29 članov. Razporejeni so bili v istih 5 vodov kot prejšnja leta (risi, kune, srne, komarji, buldogi). Jesenovanje so imeli v Sv. Mohorju, kjer je bilo 9 novicev sprejetih v četo. Zimovanje so imeli v Ponikvah pri Idriji na temo rudarji. Tabor se je dogajal v Čezsoči, tam pa so spoznavali zgodovino skavtstva.

Noviciat popotnikov in popotnic sta pol leta vodila Urša in Peter Čepon. Sestavljalo ga je 8 članov, ki so se z novim letom pridružili klanu. Jesenovanje so imeli v Višnji Gori.

Popotnike in popotnice sta v tem letu vodila Anja Japelj in Nejc Lončar. Klan je štel 8, po novem letu pa 16 članov. Jesenovanje so imeli v Štepanji vasi v Ljubljani. Potovalni tabor je potekal v gorah okrog Kobarida.

Imeli smo naslednje stegove dogodke in projekte.

V 4.12. smo izvedli projekt Venčki. Spletli smo venčke in jih prodajali na prvo adventno nedeljo. Točnega podatka o številu venčkov ni. Denar, ki smo ga dobil s prodajo venčkov, smo darovali v župnijski sklad za cerkvene orgle.

16. decembra je bil v Ljubljani sprejem Luči miru iz Betlehema, ki smo jo 21. decembra skavti razdelili ljudem po naših župnijah.

28. decembra smo skvojevci imeli tradicionalno SKVO božično-novoletno večerjo pri Špeli Zalaznik in Gregatu Škulju doma.

Od 2.-4. marca smo skvojevci organicirali duhovne vaje na Vrhu sv. treh kraljev, ki jih je vodil Jože Gregorič.

20. 4. smo v občini Brezovica organizirali zbiralno akcijo odpadnega papirja. Akcije se je udeležilo okrog 50 članov.

11. in 12. maja so potekale skavtske obljube v Dragomerju. Obljubilo je  članov: 5 bobrov, 6 volčičev, 7 izvidnikov in vodnic.

26. maja pa smo imeli naš zadnji dogodek in sicer zaključek skavtskega leta s srečanjem družin.  Dogodek se je odvil na Brezovici pri cerkvi.

Skvojevci smo končali leto na kolesarskem taboru od Lesc do Belopeških jezer.

Oktobra, na Jakcu, so se naše ekipe odlično odrezale.

2013-2014

Voditelji smo začeli skavtsko leto 2013/14 z načrtovanjem v Vinski Gori. To leto so se od voditeljstva poslovili Urša in Peter Čepon in Nejc Lončar. Skvo je sestavljalo 10 članov; Špela Zalaznik in Simon Repar sta bila stegovodji, ostali voditelji: Anže Božeglav, Matej Sotošek, Anja Japelj, David Zupanc, Karolina Božeglav, Katja Leben, Grega Škulj in Alja Špicar.

Steg je štel 83 članov in 3 podporni člani.

Bobre in Bobrvke sta jo vodila Flo – Špela Zalaznik in Keo - Grega Škulj. Kolonijo je sestavljalo 8 članov. Zimovanje je potekalo v Tomišlju, tabor pa v Godoviču.

Volčiče in volkuljice je v tem letu vodila Akela Karolina Božeglav ob pomoči dveh popotnikov. bagira je bil Janez Vampel, kača Kaja pa Naomi Novak. Na služenju sta bila Mang Gašper Francelj in Sivi brat Enej Novak. Krdelo je štelo 19 članov. Jesenovanje so imeli v Tomišlju. Zimovanje so imeli v Vipavskem Križu, kjer so spoznavali zavetnika veje VV – Frančiška Asiškega. Na taboru v Kočevski Reki so spoznavali zgodovino Vikingov.

Izvidnike in vodnice so v tem letu vodili Anže Božeglav, Katja Leben in Alja Špicar. Popotniki na služenju so bili Manca Zore, Petra Krnc in Filip Zupančič. Četa je imela 30 članov. Razporejeni so bili v istih 5 vodov kot v letih do sedaj (risi, kune, srne, komarji, buldogi). Jesenovanje so imeli v Višnji Gori, kjer je bilo 12 novicev sprejetih v četo. Zimovanje so imeli v Kortah nad Izolo, kjer so preganjali Turke iz slovenskih krajev. Tabor na temo Starih Grkov je potekal v Reki od Idrijci.

Popotnike in popotnice sta v tem letu vodila Anja Japelj in Simon Repar. Klan je imel 16 članov. Jesenovanje so imeli v Ospu, Zimovanje pa na planini Ovčariji. Pripravili so tudi orientacijski projekt »Catch the bouha« za brezoviške skavte  in neskavte, s kateri so se tudi prijavili na razpis v okviru ZSKSS. Na taboru so potovali po hrvaškem Velebitu.

Imeli smo naslednje stegove dogodke in projekte.______

V 4.12. smo izvedli projekt Venčki. Spletli smo venčke in jih prodajali na prvo adventno nedeljo. Točnega podatka o številu venčkov ni. Denar, ki smo ga dobil s prodajo venčkov, smo darovali v župnijski sklad za cerkvene orgle.

16. decembra je bil v Ljubljani sprejem Luči miru iz Betlehema, ki smo jo 21. decembra skavti razdelili ljudem po naših župnijah.

28. decembra smo skvojevci imeli tradicionalno SKVO božično-novoletno večerjo pri Špeli Zalaznik in Gregatu Škulju doma.

Od 2.-4. marca smo skvojevci organicirali duhovne vaje na Vrhu sv. treh kraljev, ki jih je vodil Jože Gregorič.

20. 4. smo v občini Brezovica organizirali zbiralno akcijo odpadnega papirja. Akcije se je udeležilo okrog 50 članov.

11. in 12. maja so potekale skavtske obljube v Dragomerju. Obljubilo je  članov: 5 bobrov, 6 volčičev, 7 izvidnikov in vodnic.

26. maja pa smo imeli naš zadnji dogodek in sicer zaključek skavtskega leta s srečanjem družin.  Dogodek se je odvil na Brezovici pri cerkvi.

Skvojevci smo končali leto na kolesarskem taboru od Lesc do Belopeških jezer.

Oktobra, na Jakcu, so se naše ekipe odlično odrezale.

2014-2015

Voditelji smo začeli skavtsko leto 2014/15 z načrtovanjem v Godoviču. To leto sta se od voditeljstva poslovila Anja Japelj in David Zupanc. Skvo je sestavljalo 10 članov; Karolina Božeglav in Simon Repar sta bila stegovodji, ostali voditelji: Anže Božeglav, Matej Sotošek, Katja Leben, Alja Špicar. Manca Zore, Janez Vampel, Veronika Japelj in Naomi Novak. V tem letu je Simon Repar dokončal svoj korak voditelja in postal imenovani voditelj veje IV.

Steg je štel 83 članov in 5 podpornih članov.

Vejo BB smo zaradi premajhnega števila voditeljev ukinili

Volčiče in volkuljice so v tem letu vodili Akela Karolina Božeglav, Bagira Janez Vampel, kača Kaja Naomi Novak in Čil Veronika Japelj. Na služenju sta bila Oče Volk Klemen Kržič in Sivi brat Enej Novak. Krdelo je štelo 17 članov. Jesenovanje so imeli v Štepanji vasi. Zimovanje so imeli na Brezovici in Begunjah na Gorenjskem, kjer so se podali v ledeno kraljestvo. Na taboru v Vinici so potovali v daljno preteklost in postali praljudje.

Izvidnike in vodnice so v tem letu vodili Anže Božeglav, Katja Leben Alja Špicar in Manca Zore. Popotniki na služenju so bili Neža Hozjan, Florijan Kocbek, Aljaž Kunej, Gašper Grabner, Tobija Kunej, Klara Leben in Manja Kocbek. Četa je imela 42 članov. Razporejeni so bili v istih 5 vodov kot v letih do sedaj (risi, kune, srne, komarji, buldogi). Jesenovanje so imeli v Godoviču, kjer je bilo 15 novicev sprejetih v četo. Zimovanje so imeli v Sv. Križu nad Belimi vodami, kjer so se skupaj s Tabalugo borili proti zlobnemu Arktosu. Maja so imeli s četo iz stega Škofljica 1 skupne izpite. V poletnem času je tabor potekal v Dvoru pri Krki oz. na Bradavičarki.

Popotnike in popotnice sta v tem letu vodila Simon Repar in Katja Leben. Klan je imel 18 članov. Jesenovanje so imeli v Ljubljani, Zimovanje pa nad Gozdom Martuljkom. Pripravili so tudi projekt »Divja jaga« - nočna igra, v kateri je tekmovalo 8 ekip iz cele Slovenije. Na taboru so potovali po Beli Krajini ob reki Kolpi

Imeli smo naslednje stegove dogodke in projekte.

V 29.11. smo skupaj z mladinci izvedli projekt Venčki. Spletli smo venčke in jih prodajali na prvo adventno nedeljo. Denar, ki smo ga dobil s prodajo venčkov, smo darovali v župnijski sklad za cerkvene orgle.

14. decembra je bil v Ljubljani sprejem Luči miru iz Betlehema, ki smo jo 21. decembra skavti razdelili ljudem po naših župnijah.

3. – 4.januarja smo polletno preverbo ciljev združili s tradicionalno SKVO božično-novoletno večerjo.

7. februarja smo ob 25-ti obletnici našega stega organizirali kulturno prireditev na temo Jalnovih Bobrov. Prireditev sta vodila Enej Novak (v vlogi Janeza Jalna) in Simon Čamernik (v vlogi Ostorogega jelena). Vse veje so aktivno sodelovale. Po prireditvi je sledila pogostitev s torto iz muffinov in razdelitvijo spominskih našitkov.

15. marca smo skvojevci sodelovali pri Križevem potu.

18. aprila smo v občini Brezovica organizirali zbiralno akcijo odpadnega papirja. Zaradi slabega vremena se je akcije udeležilo le okoli 20 članov.

23. in 24. maja so potekale skavtske obljube v Želimljah. Obljubilo je 9 volčičev, 14 izvidnikov in vodnic in 1 popotnik.

20. junija smo 7 otrok peljali na nagradni izlet v Arboretum Volčji Potok na ogled dinozavrov.

Skvojevci smo končali leto z izletom na slovensko obalo.

Oktobra, na Jakcu, so se naše ekipe odlično odrezale.