2000-2005

2000-2001

V krdelu je vlogo Akele prevzela Mateja Bozovičar in Veronika Grdadolnik je postala kača Kaja. Mitja Brlan pa je to leto zaključeval svojo vlogo Bagire. BiPi-ja so spoznavali na zimovanju in sicer na Sv. Vidu nad Cerknico. Urili so se na enodnevnem lovu na Koreno, lovu po Ljubljani, dvodnevnem izletu na Samotorico + jahanju konjev. Srečali so se tudi z logaškim krdelom (na taboru), s katerim so se tudi celo leto dopisovali. Za Prešernovanje so nam pripravili igro Podvodni mož. Poletni tabor pa so preživljali v Gorah nad Idrijo, kjer so bili Popotniki skozi čas. Vendar pa so zaradi bolezni po treh dneh tabor prekinili. Četa se je pod vodstvom Gregorja Groma in Luka Tehovnika odpravila na Sv. Katarino. Zimske radosti so užili v kraju Podmelec, poletne pa kot Butalci v Božakovem pri Kolpi. Z noviciatom sta se prvič spopadla Petra (Mausar) Černetič in Matej Černetič. Skupaj so odšli na izhod v Iški Vintgar, organizirali so novoletni ples, s Telebajski so navdušili na Prešernovanju, svoje spretnosti veslanja stoje, pa so preizkusili na izletu s kanuji od Podpeči do Tromostovja. Zimovanje so izvedli na planini Blatce, poleti pa so se udeležili tabora Briga me v Novem mestu, kjer so postavili fenomenalno pot preživetja. Klan se je zopet razdelil na dva dela. Sabina Rupnik in Janez Zalaznik sta vodila Pakadanke, Damjana Jerina, Iztok Cukjati in Blaž Alič pa Cestne dirkače. Prvi so imeli zimovanje na Krstenici, drugi na planini Vodični vrh. Klan Pakadanka so si na zimovanju nadeli nova imena: Jan Černetič–Volvodanka, Irena Grdadolnik–Peacedanka, Luka Mavsar–Prekoocedanka, Urša Remškar–Šveddanka, Andrej Rode–Turbodanka, Sabina Rupnik–Preddanka, Maruša Stražišar–Razuzdanka, Tilen Tehovnik–Dankopuh, Matevž Tehovnik–Dankomat, Martina Tomanič–Kantadanka, Janja Troha–Ritmodanka, Janez Zalaznik–Polidanka, Klemen Zorc–Gobezdanka, Mirjam žerjav–Steberdanka. Klan Cestni dirkači so imeli popotovalni poletni tabor na relaciji Iški Vintgar - V. Lašče - Ivančna Gorica. Pripravili so tudi projekt Prekla za Briga me. Klan Pakadanka pa so bili Tantadruji (s kolesi, Brezovica - Kočevski Rog - Briga me!). Stegovodja je bil Franci Vehar, vendar je bilo sredi leta to mesto dodeljeno Gregorju Gromu.

Leta 2000 so se končale napete nogometne tekme z Domžalčani. Oni so v svoji zgodovini takole zapisali:

Poleg organizacije dogodkov smo se vedno radi udeleževali tudi dogodkov, ki so jih organizirali drugi stegi. Tako so se leta 1995/1996 domžalski skavti udeležili prvega skavtskega orientacijskega tekmovanja v Udinborštu. Bolj kot udeležba na orientacijskem tekmovanju je bil dogodek pomemben zaradi nogometne tekme skavtov iz Domžal proti skavtom iz Brezovice, seveda v težkih gojzarjih. S tem se je začela serija epskih rivalskih nogometnih dvobojev z brezoviškim stegom, ki so trajali vse do leta 2000. Ob teh dvobojih je tekel pot, včasih celi kri, o mogočnosti bojev pa je bilo vselej zabeleženo v reviji Kvaksi.

2001-2002

Tega leta je bilo na Brezovici 88 skavtov, stegovodja pa je bil Gregor Grom. To leto je bilo na Brezovici kar pestro, saj je bilo polno aktivnosti, Teroriž, delanja butaric, božičnica, na Jakcu dosegli 6. mesto, sodelovali v košarkarskem tekmovanju v Berkmandlcu in pa oženil se je dolgoletni četovodja Luka Tehovnik. Pa da ne pozabim projekta PREžIVI, za mlade od 16 do 27 let,predvsem za popotnice in popotnike ter njihove voditelje. To je bil hud izziv s skavtskimi delavnicami, progo preživetja, nočno igro, ter zabavni večeri. Udeleženih je bilo kar okoli 150 skavtov. Volčičev je bilo 22, Akela je bila Mateja Bozovičar, Kaja je bila Veronika Grdadolnik, Balu pa je bil Janez Mihelčič. Na božičnici so zaigrali ''Najlepša zgodba''. Zimovanje je bilo na Blokah pri Cerknici, kjer so bili čarovnice. Tabor pa so imeli v Mokronogu, kjer so preživljali pustolovščine z Asterix-om in Obelix-om v ''Galski vasici''. V četi je bilo 28 izvidnikov in vodnic, voditelji pa so bili Gregor Grom, Natalija Malovrh in Matej Hozjan. Izhod so imeli na Sv. Tri Kralje in pa imeli so srečanje z Logaško četo, Izpite pa so opravljali v Bevkah. Zimovanje so imeli v Borovnici, tabor pa so preživeli kot gusarji v Podstenjšku. Noviciat – Guray Miško je imel 9 članov, voditelja pa sta bila Iztok Cukjati in Mira Metljak. Prvi izhod je bil od Ilirske Bistrice do Pivke. Na tem izhodu je noviciat dobil svoje ime Guray Miško. Prav tako se je udeležil nočne igre na Rakitni, ki je bila v okviru državnega projekta Briga me za vedno. Še en izhod je bil s kolesi v Iški Vintgar. Zimovanje na zasneženi Krstenici in pa potovalni tabor: Divača-Škocjanske jame-Sv. Marjeta-Klanec pri Kozini-Socerb-Kastelec-Osp-Hrvatini- Ankaran-Koper-(vlak)Ilirska Bistrica-Podstenjšek (napad na Brezovško četo). V klanu (brez imena) je bilo 5 klanovcev, voditelja Pa sta bila Petra Mausar in Matej Černetič. Prvi izhod so imeli na Malinovec. Udeležili so se Lučke miru s kanuji, kar je na Brezovici postalo kar tradicija. Prav tako so bili na potopisnem predavanju in šli na izhod na Viševnik. Prav tako so se udeležili delavnice Zgradbarstvo in kuhanje.Zimovanje so preživeli na Krstenici, za tabor pa so kolesarili po Črni Gori. Klan – Pakadanka – kar 10 klanovcev, voditelja pa Sabina Rupnik in Janez Zalaznik. Vsak je imel svoje pakadanka ime. Imeli so izhod v neznano – Pakajišče (Pokojišče). Za božičnico so posneli film ''Božiček''. (Pre)zimovali so na Veliki Planini, kjer so tudi novi člani dobili svoja pakadanka imena. Potovalni tabor pa so prepotovali po Beneški Sloveniji, kjer so posneli tudi dokumentarec.

2002-2003

To leto je steg Ostrorogi jelen imel 100 članov. Stegovodja je bil Gregor Grom. Skupnost voditeljev je setavljalo 12 voditeljev in 2 duhovna asistenta, Janez Mihelčič in Aco Jerant. Za materinski dan so ostrorogovci v gasilskem domu na Brezovici pripravili kulturno prireditev. Volčiči so zaigrali igro z naslovom Kekec in njegova druščina, četa -?, novicijat je zaigral Pepelko, klan pa je odigral informativno oddajo TV Dec. To leto so delali tudi butarice. Eko akcijo in obljube pa so imeli v Dragomerju. Revija Ostrorogi jelen je izhajala ob vsakem skavtskem petku v obliki nekaj listov. Volčiče so vodila Veronika Grdadolnik (Akela), Martina Tomanič (Kaja), Peter Suhadolnik (Bagira) in Janez Mihelčič (Balu), ki so 25 člansko krdelo popeljali na enodnevni lov v Iški Vintgar in na Lov na Boč skupaj z Vrhniškim krdelom. Zimovali so v Dolenji vasi pri Ribnici, kjer so bili Eskimi, taborili pa v kekčevi deželi na Jezerskem.

Četo je to leto štela 34 izvidnikov in vodnic, ki so sestavljali 5 vodov: kune, buldogi, jastrebi, komarji in srne. Četo so vodili Natalija Malovrh, Matej Hozjan in Primož Iskra, ki so za četo pripravili izziv na Barju in jih odpeljali na srečanje vej ljubljanske regije Ujemi me. Zimovali so v Rovtah, kjer so spoznavali Baden Powell-a. Taborili pa so kot Rimljani v Krkavčah.

Sedem članski noviciat popotnikov in popotnic sta vodila Petra Mausar in Metej Černetič, ki sta NOPP v okviru prvega izhoda popeljala na Rakitno. Skupaj so odšli tudi po Luč miru iz Betlehema in na Zlato Žabo. Udeležili pa so se tudi tro dnevnega srečanja PP Tusemoršzbudit v Slovenski Bistrici. Skupaj s klanom so imeli sankanje. Zimovali so na Planini Vodični vrh, v juniju pa na potovalnem taboru prehodili od Savice do Mosta na Soči.

20 članski klan sv. Fortunata sta vodila Sabina Rupnik in Janez Zalaznik. Jesenovali so na Javorju nad Sostrem. PP v tem letu pripravljali program za skavtske petke in imeli tudi izhod na Bloke. Na zimovanju so potovali od Smrečja prek Vrha Svetih Treh Kraljev in Goropek do Ledin. Na taboru pa so pohajkovali po Pohorju na temo Nore krave. Nekateri klanovci so se udeležili tudi tro dnevnega srečanja PP Tusemoršzbudit v Slovenski Bistrici.

2003-2004

Stegovodja v tem letu je bil Gregor Grom, SKVO pa je štel 16 članov.
VV - 18 članov
IV - 34 članov
NOPP - 7 članov
PP - 15 članov / voditelja Gregor Grom in Sabina Marolt / tabor od Ilirske Bistrice do Vinice (udeležba 7 PP in 2 voditelja) Druge akcije: Jakca 2003 se je udeležilo 15 brezovčanov. Na srečanju Ljubljanske regije se jih je zabavalo 30. Roverček party, Logatec - 7 brezovških udeležencev. Srečanje voditeljev Ljubljanske regije - 2 voditelja.
 

Domače akcije:

  • LMB 2003 Divja jaga (Stara Vrhnika) - 8. in 9. maj 2004 - 80 udeležencev iz vse Slovenije
  • Taruk
  • Eko akcija - tudi jaz pomagam ohraniti svet (Brezovica, Log, Dragomer, Vnanje) - 17. maj 2004 - udeležba:70 brezovčanov
  • Prešernovanje 2004
  • Izdali smo eno številko Ostrorogega jelena

2004-2005

Stegovodji Matej Hozjan, Veronika Grdadolnik
SKVO - 11 članov
VV - // tabor Karantanija v Davči (sodelovanje s skavti iz Celja)
IV - 46 članov
NOPP - 0 članov
PP - 20 članov Strateški načrt 2005-2010 v fazi izdelave.
Sodelovanje na akcijah drugih stegov, ZSKSS: Drzni si, Jakec, Ujemi me, Srečanje voditeljev Ljubljanske regije, Maša ob dnevu spomina...

Izdali smo 5 številk Ostrorogega jelena
Največji projekt leta = Sibasta 2005! Ker si skavt - od 15. do 24. julija na Rakitni
LMB 2004 - prvič ponesli lučko tudi v Tomišelj.
Taruk - 16. april 2005 - 30 skavtov iz vse Slovenije.
Dan spomina
Eko akcija in obljube 2005 v Podpeči.
Zadnji skavtski dan v Iški vasi 14. maja 2005 - stegovski piknik.

Na jesenskem svetu ZSKSS je za petletno požrtvovalno vodenje v stegu Ostrorogi jelen - Brezovica 1 ter za nesebično sodelovanje pri projektih ZSKSS dobil bronasti znak Gregor Grom.