1995-2000

1995-1996

22 volčičev se je tudi to leto podalo v Škocjanske jame. Enkrat so se srečali še z dvema kardeloma iz Litije in Logatca. Zimovali so v Novi Štifti, poleti pa so se šli novinarje v Kekčevi deželi na taboru na Jezerskem. Dodamo lahko še izustek volčiča Petra Mlinarja med peko tvista: »Kje se pa kupi testo za tvist?«. Voditelji in vodniki čete so se februarja spoznavali in zastavljali nadaljne smernice za delo. Vodnice so dobile nalogo pripraviti večerjo. Spekle so palačink za 50 ljudi ali drugače za 5 skavtov. Aprila je cela četa izdelala skavtsko sobo v naravi. Julija pa je postavila tabor Karantanijo v Kal-Koritnici pri Bovcu, kjer so se najbolj razveselili dneva obiskov, ko se je cel kuhinjski šotor napolnil z dobrotami. NOPP je užival na izletih v Polhovem Gradcu, Kranju in Begunjah, zimovali so v Gorah nad Idrijo, taborili pa šest dni na Koroškem. Klan Zajčja mora je v še vedno ogromni zasedbi postavil pred iglu na zimovanju (Uskovnica) čuvarja sv. Frančiška Asiškega. Steg je 11. novembra, na Martinovo, praznoval dan stega. Dosežek je bil tudi februarska cepitev celotnega stega proti klopnemu meningitisu.

1996-1997

Najmlajši, volčiči, so se pod vodstvom Polonce Suhadolnik poleg ostalih dogodkov udeležili tudi državnega srečanja volčičev. Na taboru v Otaležu so se igrali Kremenčkove. Voditelja čete živo blato sta bila Metka Kastelic in Tehovnikov Luka, voditelj čete Mostiščarjev pa Veharjev Franci. Obe četi sta izvedli skupno zimovanje v Šentlambertu, tako kot volčiči. Iz tega skavtskega leta najbolj odmeva mednarodni tabor na Barju MEBASTA '97. Poleg naše sta sodelovali še četi iz Trsta in pa Portugalske. Še danes ne mine noben tabor brez prepevanja himne Podajmo si roke. Noviciatarji so se podali na izhode na Ključ, v Zabočevo in v Iški Vintgar, zimovanje so izvedli v Danah, na tabor pa so se odpravili preprosto na Morje.  Tudi to leto smo imeli dva klana, in sicer, klan A in klan B. Prvega sta vodila Ana Remškar in Boštjan Koprivec, drugega pa Rado Urbančič in Kristina Logar. Za zanimivost: prvi je štel 14 rednih članov, drugi pa 18. Najbolj aktualni predmet tega leta je bila Katrca, začelo pa se je že izpostavljati geslo: »Bevke so zakon!« Stegovodja Marija (Marinko) Dolenc je poveljevala skupnosti filanih paprik, ki je tega leta predstavila skavtsko gibanje v Zagorju, sprejela sklep za zamenjavo rutic v bolj vijolično barvo, kakršna nam krasi vratove danes, se odpravila na potovalni tabor SKVO v Italijo in začela izdelovati pravilnik stega.

1997-1998

To leto je krdelo sedemnajstih volčičev prevzela Marta (Rode) Brlan. Dogajalo se je Miklavževanje tako kot že vsako leto, izlet na Ključ, pozimi so preživeli nekaj skupnih dni v Gorah nad Idrijo, poletni tabor pa na Sv. Vidu nad Cerknico. Četi živega blata in Mostiščarjev sta izvedli ločeno zimovanje na Tunjicah pri Kamniku in v Stržišču. Čez leto sta večino delovali povsem zase, na taboru v Lovrencu na Pohorju pa sta se povezali iz združili in tako je ostalo vse do danes. Verjetno bo vsem IV iz tega leta najbolj ostal v spominu masovni upor proti voditeljem na prvi dan tabora, ker naj bi prostovoljno sprejeli pravilo, da fantje ne smejo v dekliške šotore in obratno. Od tega leta naprej obstaja nenapisano pravilo, da si lahko v šotorih drugega spola le ob slabem vremenu, in sicer tako, da imaš noge zunaj. Noviciat se je pozimi drsal po ledu Bloškega jezera na zimovanj pri Zavrhu, kjer sta poveljevala Tanja Čuden in Blaž Alič. Poleti pa so potovali po Prekmurju do meje in naprej. Klan sedmega zakona si je ime izbral po tesnem dvoboju Silikonskih riti in Čustvenih zajedalcev. Jasnooki bulldog pa je na taboru zapisal: »Zbudili smo se ob prijetni glasbi Boštjanove kitare in vonju gamsjega dreka, na katerem smo spali.« Ime je spremenil tudi klan B v klan STO. Na »žažarskem pohodu« so jedli buhteljne, na taboru pri Ljutomeru pa so s smrtonosnimi grožnjami odklanjali buteljke vina, ki jih je hotel podariti tamkajšnji župnik. Mesto stegovodje sta v osmem letu zasedala Metka Kastelic in Rado Urbančič;. SKVO se je udeležil duhovnih vaj na Lanišu pod Krvavcem, se srečal s SKVO-jem iz Litije, na koncu leta pa se podal na mini načrtovalni tabor v Čatež ob Krki.

1998-1999

To skavtsko leto je Ostrorogovcem poveljeval (stegovodjeval) Rado Urbančič. 28 volčičev so vodili Marta Rode (Akela), Mitja Brlan (Bagira) in Branko Potočnik (Balu). Ti so se podali na izlet na Planino nad Vrhniko, na zimovanje v Šentlambert (kjer so spoznavali Mavglija in Rdečo rožo), tabor pa so kot »muljavski pajštbarji« uživali na Muljavi. Tam se jim je zgodilo marsikaj zanimivega, med drugim jih je preko časovnega stroja obiskal Josip Jurčič. Veliko četo z 8 vodi (50 izvidnikov) so vodili Katarina Bozovičar, Ana Remškar, Peter Buček in Luka Tehovnik. V tem letu se je četa podala na izlet v neznano (kasneje so se znašli v Tomišlju), sredi januarja se je povzpela na Ključ, »zimovala« v Svetem Vidu pri Blokah, taborila pa nad Starim trgom pri Ložu (Javorniki). Dogodek, ki se ga kot takratna vodnica najbolj spominjam (kakor se ga tudi vsi ostali), je bil nedovoljen skupinski izhod vseh vodov (z izjemo kun), temu je sledilo neprimerno obnašanje in nekaj izvidnikov je zato moralo zapustiti tabor in oditi domov. Novicijat šestih popotnikov sta tisto leto vodila Štefan Petkovšek in Uroš Metljak. »Če vrjameš«, so prvič v letu »valili buče« na izhodu iz Loga do Dvora, zimske radosti uživali v Polhovem gradcu, poleti pa prehodili del Dolenjske. Klanu STO se je zoperstavil Klan TISOČ. 13 popotnikov klana STO je krotila Tanja Čuden, s pomočjo Blaža Aliča, 12 popotnikov klana TISOČ pa Saša (Zupan) Cukjati in Domen Cukjati. Zabaven dogodek leta je sprožil Klan sedmega zakona, ki se je na prvem izhodu prek Babne gore na Ključ preimenoval v Klan TISOČ in s tem sprožil imenski upor klanov in tudi nekaj dopisovanj v stegovem glasilu. Sicer pa sta v tem letu klana ločeno osvojila Krim in Ključ, se podala v Stari Malen, Gore nad Idrijo in Iški Vintgar ter zimovala na Planini Blatce nad Bohinjem ter v Zavrhu na Notranjskem. Poleti je Klan STO služil v Anakaranu in ob hoji občudoval lepote od Lipice do Vipave, klan TISOČ pa je osem dni plul s kanuji po reki Kolpi. Skupnost voditeljev (kar 20 jih je bilo članov) se je to leto zabavala tudi sama. Podali so se na izhod (in veslali po Ljubljanici), se pripravljali na tabor voditeljev Vihar upanja in kasneje na taboru tudi sodelovali. To leto so bili aktivni tudi odrasli skavti (20 članov). Z njimi sta se kot voditelja potepala Metka Kastelic in Janko Černetič. Kolesarili so po Ljubljanskem barju, se udeležili srečanja odraslih skavtov »Pomladni veter« v Štepanji vasi in 3 dni taborili na Notranjskem.

Polonca Gramc (Suhadolnik) je postala državna voditeljica veje VV.

1999-2000

Angleški opis našega delovanja do sedaj ... ob 10-letnici:

OSTROROGI JELEN
SHARP HORNED RED DEER


The beginnings of our scouting group go back to the fall of 1990. Some of our first leaders had been involved in scouting even before. The decisive support to the young scouting movement in Brezovica was given by our first spiritual assistant parish priest Janez Oberstar. The driving force was though Marija (Marinko) Dolenc, Vztrajna panda (Persistent panda) who was the first leader of our group and the head of at that time just officially established ZSKSS (Association of Slovene Catholic Guides and Scouts). The main character of Janez Jalen's novel Bobri, happening on the area of Ljubljana swamp thousands of years ago, OSTROROGI JELEN was chosen for the name of our group.

At the very beginning there were 82 members: pack, troop and a noviciate (preparative year for the clan) which only consisted of girls. >From the intensive co-operation of the new- born Association with the Italian scouting organisation AGESCI arose the fraternity between our group and the one from Videm - Udine 8. The concrete results of this spiritual connection were so-called scouting Olympics in Udine and MEBASTA 92, the first international scouting camp on Ljubljana swampland, where troops from Udine and Veržej camped along with the hosting troop from Brezovica.

Soon we were offered a room for our activities from the parish which we decorated in scouting style and has become a popular meeting place for scouts.

The first one to experience international scouting was clan who went to Austria to Eurofolk 93. The event inspired them to prepare a national challenge for guides and scouts called Čmo(k) Barje 94. In the following years we kept on attending international scouting events: European (1994) and World (1995) Jamboree in Holland, World Jamboree in Chile (1999). In Holland we made friends with Portuguese scouts and a year later our expedition of nine members attended their regional jamboree in the Beiras province. The contacts were strengthened and next year there was a summer camp MEBASTA 97 organised on Rakitna where also two troops from Trieste belonging to Slovene minority in Italy were enjoying the delights of scouting together with the Portuguese and the hosting troop.

Every year we prepare a show in the Christmas season on which every scouting age group is presented. They can either sing, perform or do whatever they think of. In the last two years the date was moved to mid-march and the show therefor named The day of parents.

Every year in the pre-Christmas time we are bringing the Light of peace from Bethlehem to the homes in the area our members come from. We try to be faithful to the original message of the Bethlehem light so we only deliver the light itself and the message it brings along.

Great co-operation with local authorities, especially with Community of Brezovica, has resulted in numerous projects: every-year's meeting of families, several ecological actions (registering and cleaning up of illegal garbage dumps, Eco-Learning Track, educational project itI Help To Save Environment Tool....).

Not only group as a whole but also most of the leaders have been actively involved in scouting on the national level. We helped to establish group Logatec 1 and many leaders of new-established group Vrhnika are our ex-leaders. Our friendships helped to make a start in Zagorje and in some other places too.

Rovers love to dance and they have often organised dancing parties according to their music preferences. Guides like talking inside their tents, scouts prefer making fires. A camp of our youngest cub scouts who adore stories from the The Jungle Book never passes without a night game.

The greatest adventure experienced by our scouts was rescuing an older man from the mud of Ljubljanica (Ljubljana river), where he would most certainly die of undercooling if not being helped out. They encountered him while taking kids canoeing up the river during their vacation.

In 1997 also the parents of our scouts have joined us by taking the scouting oath. The Fellowship of Adult Scouts meets once a month and every year offers more support to the young, most of all they try to irect them to the way of scouting with their example.

All of our activities are somehow connected with Ljubljana swamp, even though we aren't limited to the exact area. You will recognise us by the colour of peacefulness and tranquillity: our scarves are violet with thin white band.

The community of leaders
Translated by Janez Zalaznik