1990-1995

1990-1991

Skavtsvo na Brezovici je zaživelo med prvimi v Sloveniji jeseni leta 1990 z vsemi tremi vejami (VV, IV in NOPP). Marija (Marinko) Dolenc, je v skavtske vode zajadrala že 2 leti prej; idejo skavtstva pa je uspela skupaj še z Majo (Vrčon) Rebolj in župnikom Janezom Oberstarjem udejaniti prav omenjenega leta. Steg so tako sestavljeli krdelo s 7 volčičiči in volkuljicami, četa je v 4 vodih združevala 20 izvidnikov in vodnic, ki so na se na svoj privi tabor odpravili na Ravnico, noviciat z 12 popotniki in popotnicami, skupnosti voditeljev pa takrat ni bilo, ker je bila večina voditeljev še v NOPP. Tako je steg Ostrorogega Jelena v prvem letu svojega delovanja že štel 42 članov. Marija (Marinko) Dolenc je skupaj s Petrom Lovšinom postala načelnica ZSKSS.

JOTA - Jamboree on the air: V ZSKSS je bil koordinator projekta Rudi Dolgan, drugače pa je brezovški gospod Vrčon pomagal z radioamaterskimi tečaji za skavte, ki so se začeli v začetku leta 1991. Prva JOTA je bila oktobra 1990. Brezovčani smo od vsega začetka "bili zraven".

1991-1992

Drugo leto se je članstvo podvojilo in štelo 82 članov. V tem letu se je začelo aktivno mednarodno sodelovanje. Volčiči so dobili obisk volčičev iz Udin. Četa je praznovala dan spomina v Avstriji (železni Kapli) skupaj s Koroškimi skavti, se udeležila olimpijade čet v Trstu, kjer so poleg Brezovice 1 sodelovali še stegi Udine 8 in Carni 1, ter poletni vrhunec 14 dnevni tabor Mebasta (Mednarodni ekološki barjanski skavtski tabor). Mebasta se je odvijala na Ljubljanskem barju pri Vnanjih Goricah na taboru pa so sodelovali poleg domače čete še četi iz Vidma in Veržeja.

1992-1993

Ta leta so bila še vedno začetek skavtstva v Sloveniji in na Brezovici so se uvajale stvari, ki so sedaj popolnoma samoumevne da jih imamo. Pustimo malo ob strani to, da ni bilo mogoče dobiti skavtskih krojev, in da se je to leto začelo pisati zapisnike skavtskih srečanj. Bolj pomembna stvar je to, da smo to leto skavti dobili skoraj čisto svojo skavtsko sobo, ki smo jo naredili z lastnimi žulji. Otvoritev pa je bila 19. februarja 1993. Od taborov in zimovanj po celi Sloveniji vseh vej si gre še posebno zapomniti mednarodno srečanje voditeljev UDINE 8 v Vidmu. Četa pa je spisala prav lepo listino, ki se glasi takole. Obvezujem se da bom spolnjeval dolžnosti, ki jih zahteva viteški zakon: 1. viteštvo do drugih 2. premagovanje samega sebe 3. samovzgoja Za sv. Jurija in srečno Slovenijo. Držite se jo tudi danes čeprav je niste podpisali.

20. februarja 1993 je bilo na Brezovici pri Ljubljani izredno zasedanje Generalnega sveta ZSKSS, kjer so izvolili novo vodstvo ZSKSS. Iz brezovških koncev sta bila za mandat 1993 - 1996 izvoljena dr. Janko Černetič (ZSKSS poverjenik za šolanje voditeljev) in Ivan Božnar, brezovški kaplan (generalni duhovni asistent ZSKSS).

1993-1994

Da ne bo kdo mislil, da se nočemo družiti s skavti iz Slovenije, ker pišemo samo o srečanju s tujimi skavti. Četa je to leto na Ljubljanskem barju izzvala četo iz Koroške, končni izid je bil prijateljski 1:1. Na 1:1 pa se je delil tudi klan. Skavtstvo v tej veji je namreč že tako naraslo, da z eno skupino ni šlo več. Razdelili so se na dva klana z zelo izvirnima imenoma, namreč Klan I in Klan II. No ja izvirna je vsaj raba rimskih številk, ki pa so šle verjetno v nos četi, saj so se na taboru kot Galci branili ravno pred Rimljani. Pa še to, treh klanov na Brezovici ni bilo, bili pa so sveti trije kralji volčiči na taboru. Seveda pa to ni bila edina duhovna tema v tem letu. Poleg mnogo drugih so se voditelji udeležili tudi duhovnih vaj v lastni režiji.

Skavtski baseball: v aprilski številki Skavtiča smo predstavljali kako se v četi igramo skavtski baseball in delali reklamo za to igro še v ostale stege. Članek v Skavtiču je pisala Vztrajna panda.

Čmo(k) Barje 1994: projekt klana.

1994-1995

Na mestu Akele je to leto Majo Rebolj zamenjala Polonca Suhadolnik Gramc, ki je skupaj z Juretom Zadnikom popeljala volčiče na izlet na Križ in v Škocjanske jame. Zimovali so s Petrom Panom v Mali Stari vasi, tabor so si postavili kot Indijanci na Sv. Treh Kraljih nad Rutami. Izvidniki in vodnice so to leto v postavitvi, ki je štela 6 vodov (nov vod želv), zimovali v Belih Vodah nad Šoštanjem, poletje pa so začeli s taborom Ognjena voda v Božakovem, ki je potekal presenetljivo zgodaj, in sicer, od 11.-25. junija. 5-članski NOPP sta vodila Andreja Kosednar in Jernej Zdešar. Pozimi so fantje kuhali drva, dekleta pa sekala kosilo na Uskovnici, poleti pa so taborili v Beli Krajini. Klan Zajčja mora je letos štel 21 skavtinj in skavtov. Lep spomin je igra Čepica sreče, ki so jo odigrali večkrat, kot samo enkrat na Božičnici, in sicer, še v Logatcu, v Zavodu Janeza Levca in v dvorani Teološke fakultete ob peti obletnici ZSKSS. V avgustu se je precej velika odprava brezovčanov odpravila na 18. Svetovni Jamboree na Nizozemsko. Stegovodja je bila še vedno Marija (Marinko) Dolenc.