Steg

Steg Ostrorogega jelena
Starovaška 19
1351 Brezovica

PREDSTAVITEV

Steg Brezovica 1, Ostrorogi jelen pripada Združenju slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (ZSKSS). ZSKSS je samostojno, prostovoljno, mladinsko, vzgojno društvo, odprto za vse ljudi. ZSKSS je nepolitično, nepridobitniško in se ne veže na nobeno politično stranko. Poslanstvo ZSKSS je s pomočjo skavtske metode prispevati k polnemu telesnemu, spoznavnemu, duhovnemu, čustveno-motivacijskemu, moralnemu in družbenemu razvoju mladih ljudi, da bodo lahko postali zrele osebnosti, odgovorni državljani ter dejavni člani krajevnih, narodnih in mednarodnih skupnosti.

Skavti Ostrorogega Jelena smo med mladinskimi društvi in organizacijami zelo številčni (čez 80 aktivnih članov) in aktivni v občini Brezovica. V naši dolgoletni zgodovini smo organizirali kar nekaj velikih projektov. Med njimi Mebasta '92 in '97, Čmo(k) Barje, Tudi jaz pomagam ohraniti svet, srečanja družin, odprava na evropski jamboree na Nizozemsko, oprava na Calderiado na Portugalsko, Taruk, Divja jaga(Pre)živi!, SiBASTA,... ki smo jih pripravili za mlade iz Slovenije in tudi tujine. 

V preteklosti smo izvedli klanovski vseslovenski projekt Divja Jaga in se redno udeleževali (in zmagovali) tudi dogodkov, ki jih organizirajo drugi stegi, kot na primer Jakec, Zlata Žaba, voditelji pa se zavzeto udeležujemo dogodkov in izobraževanj, ki jih pripravlja ZSKSS. 

S svojim delovanjem želimo mladim ponuditi prostor za kvalitetno preživljanje svojega časa, osebno napredovanje ter pristne človeške odnose. V ožji in širši lokalni družbi smo aktivni državljani, ki s svojim delovanjem spreminjamo in izboljšujemo sebe in prek tega okolje.