Steg

Steg Ostrorogega jelena
Starovaška 19
1351 Brezovica

 

PREDSTAVITEV

Steg Brezovica 1, Ostrorogi jelen pripada Združenju slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (ZSKSS). ZSKSS je samostojno, prostovoljno, mladinsko, vzgojno društvo, odprto za vse ljudi. ZSKSS je nepolitično, nepridobitniško in se ne veže na nobeno politično stranko. Poslanstvo ZSKSS je s pomočjo skavtske metode prispevati k polnemu telesnemu, spoznavnemu, duhovnemu, čustveno-motivacijskemu, moralnemu in družbenemu razvoju mladih ljudi, da bodo lahko postali zrele osebnosti, odgovorni državljani ter dejavni člani krajevnih, narodnih in mednarodnih skupnosti.

Skavti Ostrorogega Jelena smo med mladinskimi društvi in organizacijami najštevilčnejši (100 aktivnih članov) in najaktivnejši v občini Brezovica. Prav tako smo med najbolj prepoznavnimi skavti v Sloveniji zaradi kvalitetnega dela skozi vso našo zgodovino in zaradi organizacije številnih velikih projektov (Mebasta '92 in '97, Čmo(k) Barje, Tudi jaz pomagam ohraniti svet, srečanja družin, odprava na evropski jamboree na Nizozemsko, oprava na Calderiado na Portugalsko, Taruk, Divja jaga, (Pre)živi!, SiBASTA), ki smo jih pripravili za mlade iz Slovenije in tudi tujine.