Kontakti

Ime Položaj Telefonska številka
Florijan Kocbek Voditelj PP, stegovodja, delegat, novi člani 031 839 432
Janez Vampel
Voditelj IV, pomočnik stegovodje, tajnik
040 397 243
Anamarija Božeglav Voditelj VV, blagajnik, delegat
040 284 624
Aljaž Kunej Voditelj PP, gospodar, kanuji 051 298 765
Tobija Kunej Voditelj IV, koordinator projektov
031 793 232
Tadej Kržič Voditelj IV, spletna stran 041 919 576
Klemen Kržič Voditelj IV 051 853 322
Kristina Krnc Voditelj IV, mediji 068 176 753
Manja Kocbek Voditelj VV, mediji 070 134 225
Katarina Šilc Voditelj VV, ŽPS 040 747 283
Enej Novak Projektni voditelj, skavtska soba 040 361 601
Anja Starkež Voditeljica VV -
Marko Rus Voditelj VV -