Kontakti

Ime Položaj Telefonska številka
Karolina Božeglav
Voditelj VV, stegovodija, delegat, novi člani
040 786 877
Janez Vampel
Voditelj PP, gospodar, kanuji
040 397 243
Anže Božeglav
Voditelj IV,  blagajnik
040 695 204
Katja Leben
Voditelj PP, ŽPS
051 212 091
Florijan Kocbek Voditelj VV, tajnik 031839432
Manca Zore Voditelj IV, mediji 040 269 224
Matej Sotošek e-stran, arhiv
031 553 667